Szkolenia specjalistów w wirtualnej rzeczywistości? - Sławek Matul / VR Factory

Szkolenia specjalistów w wirtualnej rzeczywistości? - Sławek Matul / VR Factory

0 0 hace 3 meses
Szkolenie specjalistów odpowiedzialnych np. za bezpieczeństwo transportu lotniczego czy infrastrukturę budynkową jest bardzo kosztowne. Wpływ na to mają między innymi skomplikowane procedury, które często trzeba powtarzać wielokrotnie i konieczność odczucia konsekwencji błędnych decyzji. Dodatkowo szkolenia takie muszą odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych co z kolei ogranicza liczbę uczestników, zwiększa zaangażowanie instruktorów....A gdyby tak przenieść część szkoleń do ... Más informaciones

Síguenos en Facebook